نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت

یازدهمین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفتیازدهمین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت یکشنبه 97/5/14 در محل بخشداري مركزي تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این سلسله جلسات كه با حضور بخشدار مرکزی تفت، دادستان شهرستان و نماینده شورای اسلامی تفت و کارشناس فنی بخشداری و تشكيل گرديد، ضمن بررسي و تصمصم گيري در خصوص برخي از موارد كلي و مشترك دهياريها، تعدادي از مصوبات شوراهاي اسلامي روستاهای بخش مرکزی تفت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مواردي كه بر خلاف قانون بودجه دهياريها و يا ساير قوانين جاري دهياريها بود صورتجلسه گرديد.