نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پايان عمليات آسفالت كوچه اصلي روستاي باغ مهدي

پايان عمليات آسفالت كوچه اصلي روستاي باغ مهديعمليات آسفالت كوچه اصلي روستاي باغ مهدي به پايان رسيد. در اين پروژه 3199.4 متر مربع از معابر روستا زيرسازي و آسفالت گرديد.