نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف واختیارات شورای اسلامی روستا

وظایف واختیارات شورای اسلامی روستا


وظایف واختیارات شورای اسلامی روستا

وظایف واختیارات شورای روستا در ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور آمده که عبارتند از:

 

۱ـ انتخاب و عزل دهیار: مهم ترین وظیفه شوراهای روستا انتخاب دهیار بری مدت ۴ سال و معرفی آن به بخشدار جهت صدور حکم است و هم چنین عزل دهیار نیز با رای اکثریت اعضای شورای روستا و صدور حکم عزل دهیار از طرف بخشدار است.

۲ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا

۳ـ ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبود ها،نارسایی ها و نیاز ها به مقامات ذی ربط؛مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهاد ها و ارائه پاسخ،حداکثر ظرف دو ماه،به شورا هستند.

۴ـ تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا، حداقل سالی دو بار با پانزده روز اعلام قبلی

۵ـ تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور

۶ـ نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا

۷_تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن ها

۸_مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافت های فرسوده و مقررات ساخت و ساز

 

وظایف و اختیارات شورای شهر

مساله در مورد انتخابات شورای شهر، تفاوت فاحشی  با شورای روستا دارد و شورای شهر را می توان از سه بعد بررسی کرد:

۱ـ بعد جمعیتی:جمعیت زیاد شهرها، باعث گستردگی مشارکت عمومی مردم در انتخابات شده است. این گستردگی با گسترش آگاهی مردم،تعصبات قومی،مذهبی و سیاسی و وجهه اجتماعی برای انتخاب شوندگان باعث شده که انتخابات شوراها، همه جانبه و با شرکت اکثریت مردم در انتخابات منجر گردد.

۲ـ بعد سیاسی:در این بعد،احزاب هستند که نقش آفرینی می کنند و شورای شهر را می توان نمادی برای مقبولیت احزاب نامید. احزاب برای به دست آوردن عضویت در شوراها،به جنب و جوش برخاسته و به دنبال مقبولیت و چیرگی احزاب خود بر حزب دیگر هستند.

۳ـ بعد مشارکت عمومی: از طریق انتخابات شوراها ، می توان نحوه مشارکت و مسئولیت پذیری مردم در قبال جامعه و شهر خود سنجید.

وظایف و اختیارات شورای شهر در ماده ۷۶ آمده که به شرح زیر است:

۱ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

مهمترین اقدام شورای شهر اتتخاب شهردار است که بر این اساس در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان ها بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

۲ـ بررسی و شناخت کمبودها ،نیازها و نارسایی های اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی و رفاهی مرتبط با شهر و شهروندان آن

۳ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها و طرح مصوب در امور شهرداری

۴ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی،عمرانی،فرهنگی،اقتصادی وآموزشی

۵ـ برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و …

۶ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی،ورزشی و فرهنگی

۷ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی،جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری

۸ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح هادی و جامع شهر و شهرسازی

۹ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید،فروش،مقاطعه،اجاره و استیجاره که به نام شهرداری و شهر صورت می گیرد.

۱۰ـ تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور

۱۱ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

۱۲ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

۱۳ـ تصویب نرخ کرایه ی وسایل نقلیه درون شهری

۱۴ـ بررسی و تایید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر

۱۵ـ تصویب نامگذاری معابر،میادین،خیابان ها،کوچه و کوی در حوزه شهری و هم چنین تغییر نام آن ها

۱۶ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر