نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی شوراها و دهیاران دهستان علی اباد با نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و بخشدار مرکزی تفت

نشست هم اندیشی شوراها و دهیاران دهستان علی اباد با نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و بخشدار مرکزی تفتنشست هم اندیشی شوراها و دهیاران دهستان علی اباد با  نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و بخشدار مرکزی تفت