نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشورتی بخشداران استان در بخش مرکزی تفت-طزرجان

نشست مشورتی بخشداران استان در بخش مرکزی تفت-طزرجاننشست مشورتی بخشداران استان با حضور مدیر کل امور روستایی، مدیر کل امور بانوان، معاون مدیر کل امور روستایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرعامل تعاون روستایی استان،مدیران ادارات شهرستان تفت و استان و بخشداران سراسر استان  در روستای طزرجان بخش مرکزی تفت تشکیل گردید.

در ابتدای این نشست که تا اذان ظهر ادامه داشت مدیر کل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری دستور کار جلسه را برنامه ریزی و هم اندیشی در جهت معرفی روستاهای استان و توانمندیهای آنها در نمایشگاه توانمندیهای روستایی و توسعه پایدار روستایی دانست و حضار در جلسه پیشنهاداتی برای هر چه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه که قرار است 11 مهر ماه روز روستا در تهران برگزار شود ارائه نمودند.

در قسمت دوم این نشست که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار گردید هر یک از بخشداران به بیان مطالب و مسائل و مشکلات حوزه روستای خود پرداخته و مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز به پاسخگویی و ارائه راهکار و همچنین قول مساعد برای حل معضلات موجود پرداخت.

در انتهای این نشست مسئولین و بخشداران از مسجد جامع تازه تاسیس طزرجان و یک مرکز تولید عرقیجات بازدید بعمل آوردند.