نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جشنواره دهشیر شناسی برگزار شد

نخستین جشنواره دهشیر شناسی برگزار شد 

نخستین جشنواره دهشیر شناسی باهدف معرفی و حفظ فرهنگ، آداب‌ورسوم و سنن تاریخی در کاروان‌سرای تاریخی دهشیر شهرستان تفت برگزار شد.