نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موزه مردم شناسي و توانمندي هاي روستاييان در محل حمام قديمي نصرآباد

موزه مردم شناسي و توانمندي هاي روستاييان در محل حمام قديمي نصرآبادبه مناسبت ايام الله دهه فجر، توسط هيات امناي محترم مسجد جامع، در محل حمام قديمي و زيباي نصرآباد، موزه مردم شناسي و توانمندي هاي روستاييان برپا گرديده است.