نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرمت ورودی آب انبار روستاي مزرعه آخوند بخش مركزي تفت با همكاري اهالي و شوراي روستا

مرمت ورودی آب انبار روستاي مزرعه آخوند بخش مركزي تفت با همكاري اهالي و شوراي روستا 

ورودی آب انبار روستاي مزرعه آخوند بخش مركزي تفت با همكاري اهالي و شوراي روستا در روز جمعه مرمت و تعمير شد.