نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محوطه اطراف مسجد و استخر عمومي شريف آباد اردان ساماندهي مي شود.

محوطه اطراف مسجد و استخر عمومي شريف آباد اردان ساماندهي مي شود.بخشدار مركزي تفت در بازديد از روستاي شريف آباد اردان از ساماندهي محوطه اطراف مسجد و استخر عمومي اين روستا خبر داد.

با توجه به محوطه زيبا و فضاي باز موجود، مقرر گرديد طرح ساماندهي شامل پارك كودكان، فضاي سبز، جاده سلامتي وسكوهاي استراحتگاهي و پاركينگ تهيه و در اسرع وقت اجرا شود.

همچنين طرح ساماندهي وروردي روستا كه گلزار شهدا را نيز در برخواهد گرفت در فاز بعدي اجرا مي شود.

از جمله پروژه ديگر در دست طراحي، پروژه ساماندهي چشمه روستا مي باشد كه با توجه به موقعيت قرار گيري آن و فضاي باز موجود مقرر گرديد در قالب يك طرح گردشگري مناسب ساماندهي شود.