نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت بخشدار مرکزی تفت و معاون فرماندار تقت در همایش خدمت ماندگار بمناسبت میلاد امام رضا (ع) و گرامیداشت روز کارمند همراه با تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان در مرکز بهاشت و درمان تفت

شرکت بخشدار مرکزی تفت و معاون فرماندار تقت در همایش خدمت ماندگار بمناسبت میلاد امام رضا (ع) و گرامیداشت روز کارمند همراه با تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان در مرکز بهاشت و درمان تفتبخشدار مرکزی تفت و معاون فرماندار تقت در همایش خدمت ماندگار بمناسبت میلاد امام رضا (ع) و گرامیداشت روز کارمند

شركت كردند.

در اين همايش كه در در مرکز بهاشت و درمان تفت برگزار شد استاد حوزه دانشگاه دكتر احمد آبايي به سخنراني ژرداخته و در انتهاي همايش از کارمندان نمونه شهرستان تجلیل بعمل آمد.