نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفر آموزشی و بازدید بخشداران و دهیاران استان گلستان از روستاهای اسلامیه و مبارکه بخش مرکزی تفت :

سفر آموزشی و بازدید بخشداران و دهیاران استان گلستان از روستاهای اسلامیه و مبارکه بخش مرکزی تفت :در طی سفر آموزشی بخشداران و دهیاران استان گلستان از استان یزد، پنجشنبه 13/12/94 این گروه 30 نفره از روستاهای اسلامیه و مبارکه بخش مرکزی تفت بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، این بازدید بخشدار مرکزی تفت، مدیر عامل شرکت تعاونی بخش مرکزی تفت، معاون مدیرکل امور روستایی و بخشداران و دهیاران روستاهای استان گلستان از جاذبه های تاریخی و گردشگری و پروژه های عمرانی روستاهای اسلامیه و مبارکه بازدید به عمل آمد. همچنین عقابکوه اسلامیه، قدمگاه امام رضا (ع)، سرور 1500 ساله اسلامیه و زورخانه علی بن ابی طالب (ع) از دیگر مراکز مورد بازدید این گروه بود.

در این بازدید یک روزه بخشدار مرکزی تفت ضمن خوش آمد گویی به دهیاران و بخشداران استان روستاهای اسلامیه و مبارکه، به معرفی بخش مرکزی تفت و پتانسیلها و ظرفیت های سرمایه گذاری آن پرداخت. سپس ضمن بازدید از بلوار و میدان ورودی اسلامیه و ساختمان دهیاری روستا، از بافت سنتی و گردشگری این روستا بازدید بعمل آمد.

سپس در روستای مبارکه، مجتمع دینی و فرهنگ-ورزشی زرتشتیان و همچنین سرور دوقلوی این روستا مورد  بازدید قرار  گرفته و کارشناسان به ارائه توضیحات لازم پرداختند.