نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه پیامکی

سامانه پیامکی


 

سامانه پیامکی بخشداری مرکزی تفت به شماره

30006506235013

 

جهت اطلاع رسانی به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش و همچنین اطلاع رسانی عمومی استفاده می گردد.