نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور بخشدار مرکزی و فرماندار تفت در مراسم شبی با قرآن نصر آباد

حضور بخشدار مرکزی و فرماندار تفت در مراسم شبی با قرآن نصر آبادبخشدار مرکزی و فرماندار تفت در مراسم شبی با قرآن نصر آباد شرکت نمودند.