نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور بخشدار مرکزی تفت در جمع اهالی روستای همت آباد و بررسی مسایل و مشکلات روستا

حضور بخشدار مرکزی تفت در جمع اهالی روستای همت آباد و بررسی مسایل و مشکلات روستابخشدار مرکزی تفت در جمع اهالی روستای همت آباد حضور یافته و به بررسی مسایل و مشکلات روستا پرداخت