نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته فني بخش مرکزی تفت با حضورمدير عامل شركت تعاوني دهياريها

جلسه کمیته فني بخش مرکزی تفت با حضورمدير عامل شركت تعاوني دهياريها 

جلسه کمیته فني بخش مرکزی تفت يك شنبه 4/5/94 در محل بخشداري مركزي تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه كه با حضور بخشدار مرکزی تفت، کارشناس فنی بخشداری و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریهای تفت و مسئول مالي دهياريها تشكيل گرديد، ضمن بررسي برخي پروژه هاي عمراني مربوط به روستاهاي بخش مركزي تفت، مسائل مربوط به زير سازي و آسفالت و احداث پارك روستايي و هزينه كرد و اعتبارات آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.