نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته انطباق و تکریم و معارفه نماینده قدیم و جدید شورای شهرستان

جلسه کمیته انطباق و تکریم و معارفه نماینده قدیم و جدید شورای شهرستاندر جلسه کمیته انطباق، با حضور بخشدار مرکزی تفت و اعضای کمیته، جلسه تکریم و معارفه نماینده قدیم و جدید  شورای شهرستان در هیئت انطباق مصوبات شورای اسلامی بخش مرکزی تفت و همچنین و تقدیر از اعضای کمیته صورت گرفت