نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی مرمت و بازسازی قلعه علی آباد و تغییر کاربری آن به گرشگری با همکاری بخش خصوصی

جلسه هماهنگی مرمت و بازسازی قلعه علی آباد و تغییر کاربری آن به گرشگری با همکاری بخش خصوصیجلسه هماهنگی مرمت و بازسازی قلعه علی آباد و تغییر کاربری آن به گرشگری با همکاری بخش خصوصی
با حضور بخشدار مرکزی تفت و اعضای شورا و دهیار علی آباد و سرمایه گذار در محل بخشداری مرکزی تفت برگزار گردید.