نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی جشنواره نوروزی بانوی روستا با حضوربانوان فعال روستای اسلامیه

جلسه هماهنگی جشنواره نوروزی بانوی روستا با حضوربانوان فعال روستای اسلامیهجلسه هماهنگی "جشنواره نوروزی بانوی روستا" با حضوربانوان فعال روستای اسلامیه روز شنبه 16/12/93 در محل دهیاری اسلامیه برگزارشد.

در این جلسه پیرامون چگونگی برگزاری جشنواره نوروزی بانوی روستا و تقسیم وظایف هریک از بانوان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید