نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نيازسنجي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در روستاهاي بخش

جلسه نيازسنجي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در روستاهاي بخشجلسه "نيازسنجي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در سطح روستاهاي بخش مركزي تفت" دوشنبه 24 آذر ماه در محل بخشداري مركزي تفت برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور بخشدار محترم مركزي تفت، جناب آقاي شباني رئيس محترم مركز فني و حرفه اي شهرستان تفت و كارشناسان فني و حرفه اي استان، مدير عامل شركت تعاوني دهياريها و دهياران منتخب بخش مركزي تشكيل گرديد هدف از تشكيل جلسه شناسايي پتانسيلها و ظرفيت هاي روستاهاي بخش براي ارائه برنامه هاي آموزش مركز فني و حرفه اي در جهت افزايش اشتغال در روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستائيان ذكرگرديد.

در ادامه توضيحات لازم براي تكميل پرسشنامه نيازسنجي آموزش روستايي به دهياران حاضر در جلسه ارائه شد و از آنها خواسته شد اين دفترچه را با دقت نظر و تحقيق وتفحص دقيق تكميل و ارائه نمايند.