نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیریت پسماند روستاهای بخش مرکزی

جلسه مدیریت پسماند روستاهای بخش مرکزیجلسه مدیریت پسماند روستاهای بخش مرکزی تفت با حضور معاون فرماندار و بخشدار مرکزی و شهردار و دهیاران روستاهای بخش و همچنین مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت، محیط زیست، صنعت معدن، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفت در محل فرمانداری تفت تشکیل گردید
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه دو ساعته که با حضور دهیاران مراکز دهستانهای بخش مرکزی تفت برگزار گردید مکانیابی دفن بهداشتی پسماندمهم ترین موضوع محوری بحث و تبادل نظر بود و کارشناسان و دهیاران مدعو به بیان نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود پرداخته و در انتها تصمیماتی اتخاذ گردید.