نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اسلامی بخش مرکزی تفت

جلسه شورای اسلامی بخش مرکزی تفتجلسه شورای اسلامی بخش مرکزی تفت باحضور بخشدار محترم و اعضای شورای بخش در خصوص موضوع عوارض سال 1396 و همچنین برگزاری جشنواره فجر روستا برگزار گردید .

پیشنهادهای واصله از سوی دهیاران و و شوراهای اسلامی و سایر مراجع و کارشناسان امر؛در خصوص عوارض مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اصلاحات لازم انجام گردید.

همچنین در این جلسه که از سرپرست و معاونت مرکز آموزش فنی و حرفه ای دعوت بعمل آمده بود مطالبی در خصوص  اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه پایدار روستا مطرح و مقررشد دهیاران گرانقدر نیار سنجی  دوره های آموزش موردنیار خود را در روستا انجام و به مرکز آموزش فنی و حرفه ای جهت برنانه ریزی بابت اجرا اعلام نمایند.

ضمنا باعنایت به پیشنهادآقای احمدیان بخشدار محترم بخش مرکزی ؛ تصمیم گرفته شد مرکز آموزش فنی و حرفه ای؛ نسبت به ایجاد نمایشگاه در راستای نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اقتصاد مقاومتی و اشتغال روستاییان در محل برگزاری جشنواره  فجر روستااقدام نماید.