نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد برنامه ريزي خدمات سفرهاي نوروزي روستاهاي بخش مركزي

جلسه ستاد برنامه ريزي خدمات سفرهاي نوروزي روستاهاي بخش مركزيجلسه برنامه ريزي خدمات سفرهاي نوروزي روستاهاي بخش مركزي تفت شنبه مورخ 2/12/93 با حضور دهياران منتخب روستاهای بخش مرکزی در بخشداری مرکزی تفت تشكيل گرديد.

در اين جلسه بخشدار مركزي تفت بر لزوم برنامه ريزي و آمادگي روستاهاي بخش مركزي تفت جهت استقبال از مسافران و گردشگران نوروزي تاكيد كرد و با اشاره به قابليتهاي گردشگري روستاهاي بخش، تعطيلات نوروزي را فرصت خوبي براي شناساندن اين قابليتها و جاذبه ها به مسافران و گردشگران دانسته و افزود : شايسته است با برنامه ريزي و هماهنگي درون روستا، ضمن فراهم كردن امكانات رفاهي و معرفي روستا و جاذبه ها ي آن، خاطره و ذهنيت خوبي از روستايشان در ذهن مسافران ايجاد نمايند كه اين مهم به جذب گردشگران و انتفاع روستائيان اثر مثبتي خواهد داشت.

آقاي علي احمديان با اشاره به ظرفيت گردشگري و توريست پذيري روستاهاي بخش گفت : براي تعيين مسير گردشگري در بخش مركزي و همچنين برگزاري همايش فرصتهاي گردشگري در يكي از روستاهاي بخش جهت معرفي به آژانسهاي گردشگري و تورگردانها و راه اندازي تور روستا در حال رايزني و برنامه ريزي هستيم.

در ادامه جلسه دهياران مدعو به بيان مسائل و مشكلات پيش رو و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و در دست انجام تا پايان سال و تمهيدات در نظر گرفته شده براي استقبال از ميهمانان نوروزي پرداخته و همچنين نظرات و پيشنهادات خود را در اين خصوص اعلام نمودند و نهايتا صورتجلسه اي تنظيم و 8 بند اجرايي مصوب و در اختيار دهياران جهت اجرا قرار گرفت.