نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه داخلي كاركنان بخشداري مركزي تفت

جلسه داخلي كاركنان بخشداري مركزي تفتجلسه داخلي كاركنان بخشداري مركزي تفت در دفتر بخشداري مركزي جهت هم انديشي و بررسي مسائل و مشكلات بخشداري و روستاهاي بخش تشكيل شد.

در اين جلسه كه  در تاريخ 4/12/93 از ساعت 13 شروع و تا ساعت 15:30 ادامه داشت بخشدار مركزي تفت ضمن تشكر از همكاران، برگزاري اولين جشنواره فجر روستا را از بهترين عملكردهاي بخشداري دانست و ضمن بيان بازخوردهاي بسيار خوب مردم و همچنين دهياران و اعضاي شوراهاي روستاها و مسئولين شهرستاني و استاني از همكاران بخشداري به عنوان دست اندركاران برگزاري اين جشنواره تقدير بعمل آورد.

در ادامه هر يك از كارشناسان بخشداري به ارائه گزارشي از فعاليتهاي صورت گرفته پرداخته و مسائل و مشكلات پيش آمده و نحوه تعامل با آنها جهت مرتفع ساختنشان را تشريح نموده تا ديگر همكاران در جريان فعاليتهاي تخصصي هر بخش قرار گيرند.

در ضمن راهكارها و پيشنهادهاي همكاران در حوزه هاي مختلف كاري مطرح و پيرامون آنها بحث و تبادل نظر شد.