نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی و تعیین تکلیف سهمیه قیر بنیاد مسکن با حضور بخشدار مرکزی تفت و مدیر بنیاد مسکن شهرستان

جلسه بررسی و تعیین تکلیف سهمیه قیر بنیاد مسکن با حضور بخشدار مرکزی تفت و مدیر بنیاد مسکن شهرستانجلسه بررسی و تعیین تکلیف سهمیه قیر بنیاد مسکن با حضور بخشدار مرکزی تفت و مدیر بنیاد مسکن شهرستان و کارشناس و ناظر بنیاد مسکن استان در محل بخشداری مرکزی تفت برگزار گردید.