نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی نحوه جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی پسماند روستاها

جلسه بررسی نحوه جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی پسماند روستاهاجلسه بررسی نحوه جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی پسماند روستاهای بخش مرکزی تفت با حضور بخشدار مرکزی، رئیس محیط زیست تفت، نماینده مرکز بهداشت تفت ، نماینده منابع طبیعی تفت و چند تن از دهیاران روستاهای بخش سه شنبه 1/10/94در محل بخشداری مرکزی تفت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت در این جلسه ضمن بررسی کارشناسی و بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی پسماند روستاهای بخش مرکزی تفت مقرر گردید اداره محیط زیست تفت با انجام مطالعات لازم در خصوص جانمایی دفن بهداشتی پسمانهای روستاهای بخش مرکزی تفت، طرح جامع پسماند بخش را تهیه و به بخشداری ارائه نماید.