نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی موضوع لوله گذاري و انتقال آب آشاميدني روستاي مباركه با حضور رئیس آبفار تفت و نماینده شرکت آب منطقه ای یزد

جلسه بررسی موضوع لوله گذاري و انتقال آب آشاميدني روستاي مباركه با حضور رئیس آبفار تفت و نماینده شرکت آب منطقه ای یزدجلسه بررسی موضوع لوله گذاري و انتقال آب آشاميدني روستاي مباركه از چاه حفر شده تا مخزن آب روستا با حضور رئیس آب و فاضلاب روستایی تفت، مدیر توزیع برق تفت، رئیس راه و شهرسازی تفت، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری تفت، فرمانده ناحیه بسیج تفت و نماینده فرمانداری تفت و بخشدار مركزي تفت و دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای مبارکه چهارشنبه 9/2/94 در محل بخشداری مرکزی تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه دهیار واعضای شورای اسلامی مبارکه به بیان مشکلات لوله گذاري و انتقال آب آشاميدني روستاي مباركه از چاه حفر شده تا مخزن آب روستا پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.