نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی مسایل و مشکلات روستای تقی آباد با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفت

جلسه بررسی مسایل و مشکلات روستای تقی آباد با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفتجلسه بررسی مسایل و مشکلات روستای تقی آباد با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفت در این روستا تشکیل گردید.