نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی مسایل و مشکلات روستاهای نصرآباد و مزرعه حاجی علی عسکر

جلسه بررسی مسایل و مشکلات روستاهای نصرآباد و مزرعه حاجی علی عسکرجلسه بررسی مسایل و مشکلات روستاها ی نصرآباد و مزرعه حاجی علی عسکر با حضور بخشدارمرکزی و ودهیارواعضای شورای اسلامی این روستاها وامام جمعه ودهیارواعضای شورای نصرآباد و روسای ادارات آموزش وپرورش و بنیاد مسکن و شبکه بهداشت و راهداری وحمل ونقل شهرستان تفت در محل بخشداری مرکزی تفت تشکیل گردید.