نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی مسائل و مشکلات فیض آباد با حضور بخشدار مرکزی تفت

جلسه بررسی مسائل و مشکلات فیض آباد با حضور بخشدار مرکزی تفتبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، بخشدار مرکزی تفت با دهیار و عضو شورای اسلامی روستای فیض آباد پیرامون بررسی مسائل و مشکلات در محل بخشداری مرکزی تفت جلسه ای تشکیل و مسائل و مشکلات روستا را مورد بحث و بررسی قرارداد.