نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي نحوه ساماندهي و جمع آوري پسماند روستاهاي بخش مرکزي تفت

جلسه بررسي نحوه ساماندهي و جمع آوري پسماند روستاهاي بخش مرکزي تفت



جلسه بررسي نحوه ساماندهي و جمع آوري پسماند روستاهاي بخش مرکزي تفت با حضور دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي منتخب بخش مرکزي تفت روز سه شنبه 12/12/93 در محل سالن اجتماعات فرمانداري تفت برگزار گرديد.

در اين جلسه که به رياست بخشدار مرکزی تفت برگزار گرديد مقرر شد پسماند کليه روستاهاي بخش مرکزي تفت توسط شرکت تعاوني دهياريها جمع آوري و در محل مناسب تجميع گردد و هر کدام از دهياريها سهم مشارکتي خود در خريد ماشين مکانيزه جمع آوري زباله را پرداخت نمايند.

در ضمن در اين جلسه مقرر گرديد رهياريهاي داراي ماشين آلات سنگين حداکثر ظرف دو هفته آينده در خصوص فروش يا اجاره سهم دهياري به شرکت تعاوني تصمصي گيري و اقدام نمايند.