نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي مسائل و مشكلات گاوداري واقع در روستاي محسن آباد

جلسه بررسي مسائل و مشكلات گاوداري واقع در روستاي محسن آبادجلسه بررسي مسائل و مشكلات زيست محيطي گاوداري آقاي رضايي واقع در روستاي محسن آباد چهارشنبه 31/4/94 در محل بخشداري مركزي تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه كه حدود 4 ساعت بطول انجامید و با حضور بخشدار مرکزی تفت، كارشناس حقوقي منابع طبيعي و آبخيزداري تفت، كارشناس محيط زيست تفت، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي محسن آباد و تقي آباد و خشك آباد، نماينده شوراي بخش و رئيس هيئت مديره شركت دام گستران و چند تن از اهالي روستاهاي دخيل تشكيل گرديد، ضمن بررسي مسائل و مشكلات مجاورت گاوداري با روستاهاي فوق الذكر، توافقات صورت گرفته مورد تاييد حضار قرار داده شده و صورتجلسه گرديد.