نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي مسائل و مشكلات روستاي توده

جلسه بررسي مسائل و مشكلات روستاي تودهجلسه بررسي مسائل و مشكلات روستاي توده با حضور بخشدار مركزي، مدير بنياد مسكن شهرستان تفت و شورا و دهيار روستاي توده در محل بخشداري مركزي تفت سه شنبه 93/10/30 تشكيل شد..

در اين جلسه ضمن بررسي مسائل و مشكلات روستاي توده، مسائل مربوط به واگذاري زمين به جوانان روستا، هزينه كرد اعتبار سالجاري بنياد مسكن براي پروژه هاي عمراني و تامين آب شرب واحد هاي احداثي بنياد مسكن و زمينهاي در دست احداث مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.