نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي برق رساني و احداث روشنايي معابر روستاهاي بخش

جلسه بررسي برق رساني و احداث روشنايي معابر روستاهاي بخشجلسه بررسي برق رساني و احداث روشنايي معابر روستاهاي سعيد آباد، علي آباد و نصرآباد و همچنين مسير علي آباد به مور و سلطان آباد پنجشنبه 7/12/93 در بخشداري مركزي تفت برگزار گرديد.

در اين جلسه با حضور بخشدار مركزي تفت، مدير شركت توزيع برق شهرستان و دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي مربوطه تشكيل و با توجه به قرارگرفتن در آستانه ايام تعطيلات نوروز، مسائل مربوط به برق رساني و احداث شبكه هاي جديد و تامين روشنايي معابر روستاهاي مذكور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصميمات مورد نظر اتخاذ و تصويب گرديد.