نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي اراضي دهشير با حضور رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري تفت

جلسه بررسي اراضي دهشير با حضور رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري تفتجلسه بررسي اراضي دهشير با حضور رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري تفت  و بخشدار مركزي تفت و عضوشورا و دهيار دهشير دوشنبه 21/2/94 در محل بخشداری مرکزی تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه پیرامون اراضي قابل واگذاري جهت احداث ناحيه صنعتي - احداث مجتمع دامداري - احداث پارك و خدمات بين راهي - ساختمان دهياري دهشير بحث و تبادل نظر گرديد