نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي اراضي اسلامیه با حضور رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري و رئیس بنیاد مسکن تفت

جلسه بررسي اراضي اسلامیه با حضور رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري و رئیس بنیاد مسکن تفتجلسه بررسي اراضي اسلامیه با حضور رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري و  رئیس بنیاد مسکن تفت و بخشدار مركزي تفت و عضوشورا و دهيار اسلامیه دوشنبه 21/2/94 در محل بخشداری مرکزی تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه پیرامون اراضي قابل واگذاري جهت کاربری مسکونی و همچنین کارگاهی به متقاضیان و احداث پارك درون محله ای  بحث و تبادل نظر گرديد