نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشي - توجيهي تنظيم بودجه 94 دهستان دهشير

جلسه آموزشي - توجيهي تنظيم بودجه 94 دهستان دهشيرجلسه آموزشي - توجيهي تنظيم بودجه 94 دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي دهستان دهشير بخش مركزي تفت در محل كتابخانه عمومي دهشير - جنب قدمگاه - ساعت 15 چهارشنبه 10/10/93 تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه كه با حضور بخشدار مركزي تفت و كارشناسان بخشداري و دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي دهستان دهشير تشكيل گرديد، كارشناس مالي دهياريها ضمن بررسي دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سال 94 دهياريها و ارائه توضيحات لازم، جهت تكميل دفترچه بودجه 94 آموزشهاي لازم به دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي دهستان دهشير داد.