نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته بهسازی و گردشگری بخش مرکزی تفت

تشکیل کمیته بهسازی و گردشگری بخش مرکزی تفتکمیته بهسازی و گردشگری بخش مرکزی تفت، با حضور بخشدار مرکزی تفت و روسای ادارات  میراث فرهنگی و گردشگری، ارشاد اسلامی ومحیط زیست و نماینده شورای بخش و دهیاران بخش مرکزی تفت برگزار گردید.