نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته اشتغال و سرمایه گذاری بخش مرکزی تفت

تشکیل کمیته اشتغال و سرمایه گذاری بخش مرکزی تفتکمیته اشتغال و سرمایه گذاری بخش مرکزی تفت با حضور بخشدار مرکزی تفت و روسای ادارات جهادکشاورزی، صنعت معدن تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری و کمیته امداد امام خمینی تفت و همچنین روسای پست بانک و صندوق کارآفرینی امید تفت و نماینده شورای بخش و دهیاران بخش مرکزی تفت تشکیل  شد