نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی تفت

تشکیل جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی تفتچهارمین جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی شهرستان تفت در اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید در خصوص احیای مجدد انجمنهای میراث فرهنگی و اجرای اساسنامه این انجمن ها که با هدف تقویت و تحکیم هویت فرهنگی و حفاظت از آثار ارزشمندتاریخی و فرهنگی تدوین شده است، با حضور بخشدار مرکزی تفت و اعضای انجمن در محل بخشداری مرکزی تفت تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور بخشدار مرکزی، رییس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان و اعضای انجمن تشکیل شد، بخشدار مرکزی تفت ضمن تشکر از حضور اعضاء، احیای انجمن های میراث فرهنگی در روستاهای بخش را در جهت تقویت و حمایت از گردشگری و بوم گردی روستایی و  یکی از محورهای توسعه پایدار روستایی دانست و گفت : با توجه به تعداد آثار تاریخی و فرهنگی در روستاها، شناسایی این آثار و کمک به ثبت آنها، گامی بسیار مهم و اساسی در جهت جذب توریست و گردشگر و درآمدزایی روستایی است که این مهم، همت مسئولین و همراهی صاحبنظران را می طلبد که بخشداری مرکزی درصدد است با تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از نیروهای جوان و پر انرژی بر سرعت شناسایی، نقشه برداری و ثبت در آثار ملی کشور بیفزاید.

 به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، علی احمدیان ضمن اشاره به اهمیت صیانت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی موجود اظهارداشت : انتقال این میراث و فرهنگ غنی به نسل آینده مستلزم توجه ویژه می باشد و دهیاران به عنوان نمایندگان دولت پیگیر ثبت آثار و همچنین صیانت و حفاظت از آثار هستند. لذا باید سازوکارهای قانونی و اختیارات لازم برای آنها در نظر گرفته و در واقع ضمانت اجرایی داشته باشند.

بخشدار مرکزی تفت در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره های روستایی گفت : در سالهای گذشته جشنواره هایی همچون جشنواره فجر روستا، شب شعر روستا، جشنواره مهر دانه، جشنواره بانوی روستا و ... در روستاهای بخش مرکزی تفت برگزار شده و از سیاستهای این بخشداری برگزاری ماهیانه حداقل یک جشنواره در یکی از روستاهای بخش و آنهم در مراکز تاریخی و گردشگری روستاست تا از این طریق مردم با روستا و آثار تاریخی و میراث فرهنگی آن آشنا شده و در مرحله بعد نزدیکان و آشنایان خود را برای حضور در آن روستا توصیه کنند و از این طریق بوم گردی و گردشگری روستایی توسعه یابد.

در ادامه جلسه، رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ضمن تقدیر ار بخشدار مرکزی تفت به جهت توجه ویژه به آثار تاریخی و فرهنگی روستاها گفت : حفاظت از آثار تاریخی تنها وظیفه میراث فرهنگی نمی باشد و باید تمام احاد مردم جامعه به نوعی کمک دهنده در حفاظت از این آثار باشند که خوشبختانه  انجمن های میراث فرهنگی در واقع امکانات و ظرفیت هایی هستند که از نیروهای مردمی و علاقمندان و دلسوزان میراث فرهنگی تشکیل می شوند که به صورت یک شبکه گسترده آموزش های لازم را در خصوص حفاظت از آثار تاریخی می بینند و با همکاری آنها میراث گرانبهای این مرزو بوم حفظ و حراست می شود.

در پایان اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته، موضوع به بحث گذاشته شد و تصمصماتی اتخاذ و مصوب گردید.