نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهره برداری از زیرسازی آسفالت روستای بورق و بررسی مسایل و مشکلات روستا با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفت

بهره برداری از زیرسازی آسفالت روستای بورق و بررسی مسایل و مشکلات روستا با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفتبا حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفت زیرسازی آسفالت روستای بورق بهره برداری گردید.

در طی این بهره برداری جلسه ای به منظور  بررسی مسایل و مشکلات روستا نیز تشکیل گردید.