نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ششمین کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت

برگزاری ششمین کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفتششمین کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای دهشیر، نصرآباد ، همت آباد، عبدالله، طزرجان، حاجی زینل، مزرعه حاجی علی عسکر، آمحسن ، مبارکه و دره شیر در محل بخشداری مرکزی تفت برگزار گردید.