نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی روستاهای بخش مرکزی تفت

برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی روستاهای بخش مرکزی تفتسومین دوره مسابقات قرآنی روستاهای بخش مرکزی تفت در 2 رده سنی زیر 15 سال و بالال 15 سال در 3 رشته حفظ، قرائت و ترتیل، مفاهیم برگزار گردید.

این مسابقات که در سه روز برگزار گردید جمعا 290 نفر از خواهران و برادران روستاهای بخش مرکزی تفت شرکت نمودند.

شایان ذکر است  سه شنبه اول تیرماه مسابقه حفظ و قرائت و ترتیل برادران  و چهارشنبه دوم تیرماه  خواهران بصورت شفاهی در محل فرمانداری تفت و  پنجشنبه سوم تیرماه مسابقه مفاهیم خواهران و برادران بصورت کتبی در محل مسجد قدس تفت برگزار گردید.