نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی تفت

برگزاری سومین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی تفتبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، سومین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی تفت یکشنبه 95/9/25 با حضور نمایندگان محترم قوه قضائیه و شورای اسلامی شهرستان و بخشدار مرکزی تفت در محل بخشداری تشکیل و مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای سانیج، همت آباد، عبدالله، توران پشت، اردان و نصر آباد  از بخش مرکزی تفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.