نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین کمیته اشتغال و سرمایه گذاری روستایی در بخشداری مرکزی تفت

برگزاری دومین کمیته اشتغال و سرمایه گذاری روستایی در بخشداری مرکزی تفتدومین کمیته اشتغال و سرمایه گذاری روستایی در بخشداری مرکزی تفت تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور بخشدار مرکزی تفت، معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و مدیران ادارت تعاون کار رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و فنی و حرفه ای شهرستان تشکیل گردید جلب مشارکت مردمی در راستای تقویت اقتصاد پایدار در روستاها بررسی و اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی به طرح های تولیدی روستایی خصوصا برای مدد جویان کمیته امداد مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.