نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره توجیهی-آموزشی "آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاریها و شوراها" اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی

برگزاری دوره توجیهی-آموزشی "آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاریها و شوراها" اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامیدوره توجیهی-آموزشی "آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاریها و شوراها"

اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت در محل فرمانداری تفت برگزار گردید.

در این دوره توجیهی کارشناسانی از استان اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی را با قوانین، وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاریها و شوراها آشنا نمودند