نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی "کارآفرینی" برای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی تفت

برگزاری دوره آموزشی "کارآفرینی" برای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی تفتدوره آموزشی "کارآفرینی"  برای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی تفت در محل برگزاری جشنواره "آلبالو"ی طزرجان برگزار شد.

در این دوره آموزشی که توسط مدرسی از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان برگزار گردید، فنون به کارگیری شیوه های نوین و به روز کارآفرینی روستایی

به منظور کشف و بهره برداری از فرصتها و پتانسیلهای جدید کار و درآمد در روستاها در جهت شکوفایی و توسعه پایدار روستاها آموزش داده شد.