نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی مدیرت بحران با حضور دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت

برگزاری دوره آموزشی مدیرت بحران با حضور دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفتبرگزاری دوره آموزشی مدیرت بحران با حضور دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت

از طرف استانداری یزد

درسالن اجتماعات فرمانداری تفت