نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت

برگزاری جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفتپانزدهمین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت در سال 97 یکشنبه 97/7/8 در محل بخشداري مركزي تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این سلسله جلسات كه با حضور و ریاست بخشدار مرکزی تفت، دادستان شهرستان و نماینده شورای اسلامی شهرستان تفت و کارشناس فنی بخشداری و تشكيل گرديد، ضمن بررسي و تصمصم گيري در خصوص برخي از موارد كلي و مشترك دهياريها، تعدادي از مصوبات شوراهاي اسلامي روستاهای بخش مرکزی تفت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مواردي كه بر خلاف قانون بودجه دهياريها و يا ساير قوانين جاري دهياريها بود صورتجلسه گرديد.