نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه بررسی نهایی گزارش حسابرسی دهیاریها منتهی به سال 91 و 92 روستاهای بخش مرکزی تفت

برگزاری جلسه بررسی نهایی گزارش حسابرسی دهیاریها منتهی به سال 91 و 92 روستاهای بخش مرکزی تفتجلسه بررسی نهایی گزارش حسابرسی دهیاریها منتهی به سال 91 و 92 روستاهای بخش مرکزی تفت یکشنبه 9/3/95 با حضور معاون مدیر کل امور روستایی و شورهای استانداری، بخشدار مرکزی تفت، ذیحساب دهیاریها و کارشناسان، نماینده حسابرس منتخب و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت در محل سالن فرمانداری تفت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه ضمن بررسی نهایی گزارش حسابرسی دهیاریها منتهی به سال 91 و 92 روستاهای بخش به تفکیک دهستان، مسائل آموزشی و تذکرات لازم جهت اجرای صحیح مفاد قوانین مالی دهیاریها ارائه گردیده و پس از جلسه پرسش و پاسخ دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها با مسئولین و کارشناسان، مصوبات جلسه در قالب صورتجلسه ای تنظیم و به تایید حضار در جلسه رسید.