نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جلسات بررسي مسائل و مشكلات روستاهاي مباركه، خليل آباد، حاجي علي عسكر، توران پشت و شيخ عليشاه در ارتباط با بنياد مسكن انقلاب اسلامي

برگزاري جلسات بررسي مسائل و مشكلات روستاهاي مباركه، خليل آباد، حاجي علي عسكر، توران پشت و شيخ عليشاه در ارتباط با بنياد مسكن انقلاب اسلاميجلسات بررسي مسائل و مشكلات روستاهاي مباركه، خليل آباد، حاجي علي عسكر،  توران پشت و شيخ عليشاه  در ارتباط با بنياد مسكن انقلاب اسلامي در دفتر بخشداري مركزي تشكيل شد.

در اين جلسات جداگانه كه  چهارشنبه 6/12/93 از ساعت 8 شروع و تا ساعت 13 ادامه داشت دهياران و شوراهاي اسلامي اسلامي روستاهاي مباركه، خليل آباد، حاجي علي عسكر،  توران پشت و شيخ عليشاه جلساتي با حضور بخشدار، رئيس بنياد مسكن تفت و مدير عامل شركت تعاوني دهياري هاي تفت داشتند كه مسائل و مشكلات ذيل بخث و اتخاذ تصميم گرديد :

  • بررسي مشكلات اراضي آماده واگذاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاي شيخ عليشاه. (مسير دسترسي، معابر و قيمت واگذاري)
  • بررسي مكان مناسب جهت تملك توسط بنياد مسكن و واگذاري به متقاضيان واجد شرايط در روستاي حاجي علي عسكر و همچنين تصمصم گيري در خصوص نحوه تملك و آزاد سازي اراضي واقع در پيچ خطرناك داخل روستا و احداث بند خاكي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي
  • بررسي نقشه اراضي ملي و مستثنيات روستاي توران پشت و تصويب ميزان اراضي مورد نياز جهت واگذاري به متقاضيان واجد شرايط در روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي
  • بررسي پروژه هاي اولويت دار در روستاي خليل آباد و تصويب مرمت و روكش آسفالت معابر روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي
  • بررسي مسائل و مشكلات روستاي مباركه و تصويب اجراي پروژه سنگ فرش و بدنه سازي خيابان اصلي در بافت قديم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي